vida-bencaooumaldicao“Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.”
– Deuteronomium 30:19

De oneindige liefde van God de Vader raadt ons aan om het leven, in Zijn Aanwezigheid, te kiezen, om ons, en onze familie, in leven te houden.
Ester Bezerra