BDS27okt
“Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man(Efeziërs 5:33).

In een paar korte verzen (van 22 tot 33) openbaart Paulus het grote geheim voor een succesvol huwelijk. Die gehele uitleg is samen te vatten in twee factoren: liefde en respect.
Liefde en respect. Twee simpele woorden die tot clichés zijn veranderd: terwijl de ware betekenis van deze woorden in de hoofde van de meerderheid van de mensen totaal verloren is gegaan, rollen deze mensen hun ogen en hebben een houding van “alsof ik niet weet wat dat inhoudt of niet weet hoe ik dat moet doen…”. Het feit dat men al automatisch en snel een idee in het hoofd heeft van deze zaken, weerhoudt men om een ware en diepgaande reflectie te maken van wat zij eigenlijk betekenen. En daar precies ligt de oorzaak van de vernietiging van zoveel huwelijken.
Wanneer er discussie zijn onder een koppel en de vrouw acties van haar man eist die zijn liefde tonen, komt hij normaal gesproken met een antwoord als: “Maar het is logisch dat ik van je houd”. Op dezelfde wijze wanneer een man respect van zijn vrouw verwacht, verdedigt zij zich door te zeggen: “Maar ik respecteer jou wel!”. Als deze stellingen in feite waar waren, dan zouden er niet eens eisen of verwachtingen zijn van de andere partij. En als de eisen en verwachting waar zijn, dan is het gebrek aan deze waarden ook waar.
Dit vind heel vaak plaats omdat de man, die zegt dat hij van zijn vrouw houdt, haar meestal op de laatste plaats plaatst en nooit zijn verlangens of vrijgezelle leven wil opgeven. Aan de andere kant is de vrouw, die beweert dat zij haar man respecteer, dezelfde persoon die toelaat dat haar ouders zich met haar relatie bemoeien, beslissingen neemt zonder met haar man te praten en geen enkel waarde geeft aan de mening van haar partner. Er zit geen samenhang tussen hetgeen zij zeggen en hetgeen zij doen, tussen hun woorden en hun daadwerkelijke daden. Het is een zeer oppervlakkig idee over wat liefde en respect werkelijk inhoudt.
Voor degene die niet echt bekend is met de ware betekenis van deze woorden, geeft de Bijbel een uitleg en toont het hoe ze in praktijk gebracht dienen te worden:
— Liefde: overgave

“…evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft” (Efeziërs 5:25).

— Respect: onderdanigheid

“Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here” (Efeziërs 5:22).

Dit advies maakt heel duidelijk dat beiden – zowel man als vrouw – hun taak hebben, aangezien beiden ook hun behoeften hebben. Als zij hun taken vervullen, dan zullen hun behoeften ook vervuld worden. De man heeft respect nodig, terwijl de vrouw liefde nodig heeft. Wanneer de een de ander biedt wat hij precies nodig heeft, dan is er sprake van een gelukkig huwelijk. Daarom adviseert Paulus beide partijen om zich te richten op hetgeen zij voor elkaar dienen te doen en niet op wat de ander voor hem/haar moet doen.
Liefde en respect. Van deze twee woorden dient u te bewaren wat u dient te geven, niet wat u verwacht te ontvangen.
Bisschop Edir Macedo