Post Image

LOGO

Liefde zonder interesse

“En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans. De quadrans was in die tijd de kleinste munteenheid van het Romeinse Rijk. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.” Markus 12:41-44

Jezus keek naar de mensen die de offers in de schatkist gaven, en zag rijke mannen gekleed in fijn paars linnen die grote sommen geld, goud en edelstenen gaven. Het waren echt grote geschenken.

Maar Jezus zag ook de offerande van die arme weduwe, en alleen haar offerande was een hef, spontaan en belangeloos offer.

De offerande heeft meestal een interesse in zichzelf, maar het hefoffer is vrijwillig, zonder interesse, puur en drukt uw liefde en tederheid uit jegens God.

De persoon doet dit hefoffer gewillig en spontaan, en niet omdat de pastor er om vroeg, maar omdat die liefde en dankbaarheid in hem werd geboren, oftewel, een diep gevoel om aan de Here het beste te willen geven wat hij heeft, dit wordt een hefoffer genoemd.

Dit is wat God aan het volk van Israël vroeg toen Hij tegen Mozes zei:

“Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.” Markus 12:41-44

Het is duidelijk dat het de Heilige Geest is die het verlangen van het hefoffer voortbrengt.

Daarom, degenen die oren hebben om te horen, horen, begrijpen en profiteren van dit Woord, zodat hun leven op alle gebieden voorspoedig kan zijn, de zegen zelf kunnen worden, met het overvloedige leven dat Jezus beloofde.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*