contasU hoeft geen goede leerling te zijn in wiskunde om berekeningen te kunnen maken.
BEVESTIG NU hoeveel de Heilige Geest al voor u heeft gedaan.
Hoeveel leed is er al van uw leven verminderd na uw verbond met de Here Jezus.
Hoeveel vrede in uw geest.
Nachten van slaap die u hebt heroverd.
Uw leven heeft nu, in het algemeen, meer kwaliteit…
U zult zichzelf zeker verbazen.
Kijk niet naar de dromen die nog niet gerealiseerd zijn.
Per slot van rekening zijn er, in deze tocht door de woestijn richting het Beloofde Land, nog dingen die veroverd moeten worden.
Maar we zijn het erover eens dat er al veel dingen zijn gebeurd, toch?
Daarnaast zijn de zegens die tot nu toe zijn bereikt een bewijs van een veelbelovende toekomst. En het is de stem van het geloof die dat garandeert.
“Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt” (Hebreeën 12:1).
Herinnert u zich nog toen u naar de kerk kwam?
Een triest gezicht, zwak lachje, ogen van leed…
En vandaag?
Frustraties, teleurstellingen, laag zelfbeeld, trauma’s van het verleden, onbemind zijn, kortom, al deze dingen gingen naar de hel.
Het is niet dat u geen problemen hebt, helemaal niet!
Maar zij zijn onder uw voeten, omdat er in u de kracht van het geloof zit, de energie die uit de Troon van God komt, die uw kracht voedt om elke dag te strijden en zelf te kunnen overwinnen.
Het is de Geest van Degene aan wie u uw leven toevertrouwde die in uw binnenste werkt!
Weet één ding: of u het nu gelooft of niet, de Geest van de Here Jezus is met u!
Zoals een traditioneel christelijk lied zegt:
Tel de zegen, tel hoeveel ze zijn en u zult verbaasd zijn hoeveel God al heeft gedaan…
Bisschop Edir Macedo