“Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij?” (Handelingen 19:15). raiva21_1
Toen de boze geest zei dat hij Jezus kende en wist wie Paulus was, was hij met andere woorden aan het zeggen dat Paulus van God was omdat hij de Geest van de Here Jezus had die in zijn binnenste was. Wat deze zeven mannen echter betrof wist de boze geest dat zij niet aan God behoorden, ook al gebruikten zij de Naam van de Here Jezus. Kijk wat er gebeurt met degene die over Bijbelse kennis beschikt, zegt dat hij in God gelooft en zelfs de kerk bezoekt, maar niet beschikt over de Geest van God.
“En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten” (Handelingen 19:16).
De boze geest kan de identiteit van degenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest niet in twijfel trekken, omdat zij exclusief aan God behoren.
Niemand dient zichzelf te misleiden vanwege wat voor soort verovering dan ook. Zij dat een genezing, een zegen in de familie, het liefdesleven enz.
Het staat geschreven: “Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9).
Deze Vasten van Daniël is voor degenen die van God willen zijn. En natuurlijk voor degenen die dorst hebben, dorst naar God.
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro