shutterstock_124629409-706x471Te dien dage zal Ik voor het huis Israëls een hoorn doen uitspruiten, en aan u zal Ik vrijmoedigheid geven om te midden van hen te spreken. En zij zullen weten, dat Ik de Here ben.
Ezechiël 29:21

De Heilige Geest heeft Zijn Macht gemanifesteerd door middel van degenen die de behoudenis verkondigen, en zo meer volgers voor de Here Jezus hebben bereikt.
Ester Bezerra