moleza11Zoals het onmogelijk is om een huwelijk te behouden zonder dat het koppel offert, zo is het ook onmogelijk om een verbond met God te behouden zonder het persoonlijke offer.
Het offer van zelfverloochening, het offer van de last van het kruis en het offer om dag na dag in de voetstappen van Jezus te lopen, tot de dood.
Een pact, verbond, partnerschap of huwelijk vereist overgave, toewijding en trouwheid.
Oftewel, geloof en liefde.
Behalve Zijn offer op Golgotha blijft de Here Jezus offeren door onze dagelijkse fouten en zwakheden te tolereren.
Van onze kant moet er sprake zijn van het verloochenen van ons eigen wil, het kruis te verdragen van de afwijzing van de kinderen van deze wereld en om dag na dag in Zijn voetsporen te wandelen.
Is het makkelijk?
Nee, dat is het niet.
Maar wie heeft gemak beloofd voor de verovering van het Koninkrijk Gods?
Jezus waarschuwde dat de poort nauw en de weg smal is en dat er weinigen zijn die hem vinden (zie Matteüs 7:14).
Hij zei ook dat “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar” (Matteüs 11:12).
Wie echter denkt dat Jezus al heeft geofferd en dat het niet nodig is om te offeren die zal ook naar de hel gaan, ook al gelooft hij in Jezus.
Het Koninkrijk van de Hemelen is niet voor de luieriken, werkschuwen of mensen die dingen gemakkelijk willen hebben.
Bisschop Edir Macedo