manDe man van God groeit in zijn werk door zijn leven voor de schapen te geven, diensten te houden en HET VOLK TE COUNSELEN.
Door het volk te kennen zal de pastor weten wat voor soort geestelijk niveau er in zijn kerk zit, wat de behoeftes van de mensen zijn en wat de pijn is van elke persoon.
Door zoveel mogelijk diensten te houden en de mensen te counselen zal een man van God een voorbeeld geven aan de discipelen die hij vormt.
De Here Jezus zei: Vanuit de schatten van onze harten halen we nieuwe en oude dingen tevoorschijn (zie Matteüs 12:35 en 13:52).
De oude dingen zijn de dingen die wij in het begin hebben geleerd en de nieuwe dingen dienen wij toe te passen volgens de behoefte van de plaats waar wij werken.
In de tijd van Abraham waren er 318 mannen die geboren waren in zijn huis;
In de tijd van Gideon waren er 300 dapperen;
In de tijd van David waren er 400 soldaten;
In de tijd van Jezus waren er 11 soldaten.
Zij waren speciale mannen, omdat zij hun leven voor een ideaal van God gaven.
Vandaag de dag vormt de Here God een Nieuw Leger en om deel uit te maken van dit leger, dient elke persoon speciaal te zijn. Hij dient karakter te hebben.
In het verleden werd het leger van God gevormd door mannen die hun leven exclusief aan de wil van God hadden toegewijd.
De mannen van Gods leger wijzen de glorie van deze wereld af, ze zoeken geen complimentjes en hebben geen illusie om het comfort van de materiële dingen te bezitten. Ze zijn slaven van de Heer en hun plezier is om Degene die hun in dienst heeft geroepen te dienen. De glorie van een man van God is om zijn Heer te dienen.
Vanwege dit soort leven dat overgegeven en toegewijd is, beschikt de man van God over de Goddelijke autoriteit. Alles is aan Hem onderworpen en het Woord dat uit zijn mond komt doet bovennatuurlijke dingen gebeuren.
De moeilijkheden, in de plaats waar hij werkt, worden gezien als gelegenheden om nog een hoofdstuk van overwinningen te schrijven in zijn bediening.
De man van God is vastbesloten in het redden van zielen en zijn vastbeslotenheid is wat de groei van zijn werkt veroorzaakt. Hij blijft niet stilletjes kijken naar wat hij niet heeft, in plaats daarvan werkt hij met de Naam van God, het Woord van God en de Geest van God en daarom groeit en bloeit zijn werk in elke plaats.
Het is niet zijn uiterlijk of kledingdracht die een man van God identificeert, maar juist zijn karakter, omdat God niet naar de buitenkant kijkt.
Bisschop Edir Macedo