sisters“Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen” (Lucas 10:41-42) NBG ’51.
Wanneer wij de Here Jezus op de eerst plaats in onze levens zetten, zelfs als dat betekent dat we soms belangrijke dingen achterwege moeten laten, dan voelt Hij zich verplicht om ons te verdedigen en te eren.