Bds_0909mijndagloonBisschop, vandaag de dag is mijn moeder niet meer onder ons, maar ik heb een vrede in mijn binnenste omdat ik weet waar zij is.
Op 17 augustus zou zij naar de Tempel van Salomo gaan. Zij was zo blij, ze kocht stof en maakte haar eigen jurk. Ze straalde, ze was enthousiast en erg blij, maar nu weet ik dat ze in de schoot van Abraham is, starend naar de Tempel der tempels, het Koninkrijk van God.
Ik moet de Here Jezus en u, bisschop Macedo, danken voor alles. Voor het verdragen van de vervolgingen en laster, omdat mijn moeder alleen in de hemel is vanwege uw doorzettingsvermogen, toewijding en liefde, toen u uw dochter die ziek was thuis liet, zodat u het Evangelie kon verkondigen, zoals het beschrijven staat in “Niets te Verliezen 2″.
Kijk naar de vruchten van deze grote liefde!
Bedankt voor alles bisschop!
Ik ben u zeer dankbaar en ook alle pastors, helpers en de leden van mijn kerk.
Toen mijn moeder stervend was, hield zij een stuk steen van de Tempel van Salomo vast, die gegeven werd tijdens de Campagne van Israël. Maar nu is zij met de Here Jezus Christus en haar laatste woorden waren: “Kind, JEZUS IS HIER, JEZUS IS HIER, JEZUS IS HIER!”
Met dank aan: Edna da Costa