Gods ware kinderen zijn gekozen om Zijn prinsen op aarde te zijn. Ieder van hen draagt​​ de bevoegdheid om Zijn ambassadeur te worden.
“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden-, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus…” (Efeziërs 2:4-6) NBG ’51.
Door de volheid van de Heilige Geest, zijn de kinderen van God de prinsen van Koning Jezus. Zij zijn gekozen om Zijn wil te doen, in overeenstemming met Zijn instructies, waar zij zich ook mogen bevinden.
Echter, zij moeten wel de moed hebben om te gehoorzamen.
Wat gebeurt er als een ambassadeur de bevelen van zijn gouverneur niet gehoorzaamt? Hij wordt onmiddellijk ontdaan van zijn gezag en het wordt aan iemand anders gegeven. Hetzelfde geldt voor degenen die zich verzetten tegen de wil van God. Zij worden beschouwd als rebellen en worden onmiddellijk verwijderd.
Ongeacht of zij vervuld waren met de Heilige Geest en of zij wel of niet profeteerden toen zij geroepen werden. Wij hebben Saul als voorbeeld hiervan. Ongehoorzaamheid leidt tot het verwijderen van de geestelijke autoriteit van een persoon.
U dient het volgende te begrijpen:
Ongehoorzaamheid aan de Heer betekent dat u gestopt bent met Hem te volgen, u hebt Hem verlaten.
Gehoorzaamheid aan de Heer betekent dat u gehoorzaam bent aan Zijn wil. Dit vraagt ​​om opoffering, want een dienaar die Zijn wil wilt doen, moet zijn eigen wil verloochenen.
Daarom zei Jezus: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marcus 8:34) NBG ’51.
Ongetwijfeld is het veel makkelijker om uw eigen wil te doen, om het kruis op de grond te laten en om Hem niet te volgen.
Maar…
Wat hebt u eraan om het geloof te hebben om de wereld te veroveren en geen geloof te hebben om het Woord van God te gehoorzamen?
Ik heb de Heer om twee dingen gevraagd: toon mij Uw wil en geef mij de moed om hem te gehoorzamen.
Bisschop Edir Macedo