Foto_verleden
Vandaag zal de boodschap van moeders in gebed niet specifiek gaan over de moeders, maar over mensen die het bestaan van de moeders mogelijk maakten. Ik ga praten over de grootouders.
In mijn geval werd ik door God gezegend met een hele lieve oma, integer, zacht en heel erg Godvrezend.
Ik herinner me dat ze altijd voor me zorgde, deed wat ik wilde (zoals bijna alle oma’s), me alle aandacht en zorg gaf, maar boven alles was ze altijd een voorbeeld.
Ik zag haar nooit discussiëren met mijn opa of iemand anders. Ik zag haar nooit slecht praten over iemand, nooit een leugen vertellen, beschuldigd worden van stelen enz.
Ik herinner me heel goed dat zij gedurende een heel jaar gebruikte kleren verzamelde en vermaakte. Ze waste de kleding en streek ze. Met stoffen die over waren, maakte ze op de antieke naaimachine kleding en één keer per jaar ging ze naar een plaats waar de mensen arm waren en deelde ze die kleding uit. Natuurlijk ontving iedereen het op een goede manier. Ik herinner me dat ik een aantal keren met haar was meegegaan en zelfs in het “huis” van één van die mensen bleef slapen. Eigenlijk kon je dat niet eens een huis noemen. Het was een krot zonder licht en water, met veel ratten en dit bleef gemarkeerd in mijn verstand.
unspecifiedVandaag is ze 88 jaar, half doof en heeft ze weinig zicht. Ze kan altijd rekenen op de zorg van mijn ooms, tantes en mijn moeder. Ze ontvangt ook altijd bezoek van mensen die hun liefde en zorg voor haar willen tonen. Ik heb zelfs een tante die het trouwen en kinderen krijgen heeft opgeofferd om voor mijn oma te zorgen.
Ik ben er zeker van dat mijn oma tot de dag van vandaag voor mij bidt. In feite bidt ze voor de hele familie. Altijd wanneer ik met haar praat, profiteer ik ervan om de zegen aan haar te vragen en dit geeft ze heel graag.
En jij, hoe heb jij voor de jouwe gezorgd? Wat is het voorbeeld dat je aan je kinderen of kleinkinderen aan het geven bent?

UnknownDe groep Moeders in Gebed zal de dag waarop ze samenkomen om te bidden voor de kinderen en kleinkinderen veranderen. Precies om veel meer andere moeders te helpen die zich ook met ons willen verenigen in deze strijd voor degenen waar we veel van houden. Vanaf nu zullen we samenkomen op zondag om 09:45 in de ochtend (vóór de dienst van de Ontmoeting met God). Na de dienst, zal voor degenen die het nodig hebben, counseling zijn om steun en advies te geven aan de moeders die dit nodig hebben.

We wachten op jullie.
 Jaquelina Moreira

Moeders in Gebed
Elke zondag om 09:45u

Fruitweg 4 – Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland (klik hier voor meer adressen)