Post Image

LOGO

Moge de rechtvaardigheid geschieden

“Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.” Maleachi 3:18

Wanneer de Eeuwige belooft het verschil opnieuw te tonen, is het duidelijk dat wat Hij heeft gedaan in het leven van de dienaren van het verleden, ook zal doen in het leven van de dienaren van het heden.

En meer: Hij heeft er alle belang bij om dit te doen, zodat de wereld het verschil zal zien tussen degenen die Hem dienen en degenen die Hem niet dienen.

Hij maakte dat verschil in het leven van Noach, Job, Abraham, Isak, Israël, Mozes, Jozua en alle anderen die Hem vreesden en in Zijn rechtvaardigheid wandelden.

En over rechtvaardigheid gesproken, merk op dat Hij belooft het verschil te tonen tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Waarom niet tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen?

De reden is omdat de onrechtvaardige goddeloos is.
Hij is goddeloos omdat hij geen rekening houdt met de losprijs die de Here heeft betaald;
Hij is goddeloos omdat hij Zijn offerande van behoudenis verwerpt;
Hij is goddeloos omdat hij geen waarde hecht aan wat Hij heeft gedaan om hem te verlossen;
Hij is goddeloos omdat hij de heer van zichzelf is;
Hij is goddeloos omdat hij alle offers negeert die Jezus voor hem heeft gemaakt.

Ja, er moet een buitengewoon, brutaal en duidelijk verschil zijn om geen twijfel te laten bestaan tussen degenen die wel en degenen die niet van God zijn.

Jezus herhaalde deze belofte toen Hij zei:

“Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Johannes 7:38
Ik kan me niet voorstellen dat ik volgens de Bijbel in de Here Jezus geloof en toch een vergelijkbare of slechtere kwaliteit van leven heb dan degenen die niet geloven. Dat zou niet eerlijk zijn vanuit Gods kant. Of zou het eerlijk zijn?

Heeft u daar ooit over nagedacht?

U heeft geloof in Jezus beleden en tegelijkertijd is uw leven thuis, op het werk, op school en op straat een klein stukje van de hel, kortom, u heeft geen rust, vrede, blijdschap …

U heeft alleen blijdschap wanneer uw team wint en toch is het een tijdelijke blijdschap.

En nog erger, u blijft de problemen, de constante hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit, depressie, verdriet, verlangen naar zelfmoord, duizeligheid, vernietigd gezinsleven, opstandige kinderen, verdeeldheid in de familie administreren enzovoort …

Toch staat u erop dat u in Jezus gelooft …

Wat is er mis: Is uw geloof in Jezus niet echt of zijn de beloften van God niet echt?

Vanuit het oogpunt van het levende en ware geloof, moet iedereen die in Jezus gelooft, een gedifferentieerde kwaliteit van leven hebben dan het leven van degenen die niet geloven. Het is onmogelijk om volgens Zijn Woord in Hem te geloven en zonder dat er een verschil is

Is het of is het niet?

Daarom zullen we in alle UKGR centra in één Geest, in één geloof, in één hart voor de Troon van de Allerhoogste zijn, en een ander leven dan alle anderen eisen

Wie gelooft, komt met mij mee.
Wie gelooft niet, jammer dan…

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*