Allen die uit God geboren zijn, zijn van het geloof en hebben daarom dezelfde opvattingen en gedachten van God.
Kijk naar het onderstaande:     img1_1
“Jezus dan, alles wetende, wat over Hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Hij zeide tot hen: Ik ben het. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde Hij hun de vraag: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazoreeër. Jezus antwoordde: Ik zeide u, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan” (Johannes 18:4-8).
Kijk wat voor een houding, wat een geloof, wat een vertrouwen!
Jezus kon de gelegenheid gebruiken om te vluchten, om Zich op dat moment te verschuilen, maar Hij deed het tegenovergestelde: Hij trad naar voren en presenteerde Zichzelf, om het offer te brengen. Verder zei Hij: “Indien gij dan Mij zoekt, laat dezen heengaan…” Met andere woorden: “Ik ben het die zal offeren!”
Niemand kon het voor Hem doen, of Zijn plaats innemen, omdat het offer iets persoonlijks is.
Veel mensen proberen te vluchten, zich te verschuilen, of te doen alsof het niet nodig is om te offeren, maar dit soort gedrag toont alleen maar dat zij niet in hetzelfde geloof zijn, niet uit dezelfde Geest geboren zijn. Indien zij dezelfde houding hadden als Hem, dan zouden zij naar voren treden, zoals Hem handelen en zich niet achter excuses verschuilen.
Dit is, vanuit mijn oogpunt, het beste moment. Jezus profiteerde van de gelegenheid en nu zit Hij aan de rechterhand van God-de-Vader.
Wie iets buitengewoons wilt dient ook zo een houding te hebben.
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches