sozinho-706x432Daarom zeide Jozua tot de Israëlieten: Hoelang zult gij traag blijven, om het land in bezit te nemen, dat de Here, de God uwer vaderen, u gegeven heeft? (Jozua 18:3)
De Beloften van God werden niet geschreven om nu een project te zijn dat aan de koelkast hangt; het hoeft niet langs een commissie om goedgekeurd te worden; ze werden al gemaakt en staan tot onze beschikking.
Het is een onschendbare wet, die op geen manier door niet eens de persoon met de meeste autoriteit in het universum, verworpen kan worden en waarvan de inhoud ook niet veranderd kan worden.
Allen die een Levend Geloof in de Levende God bezitten, hebben de conditie om deze Beloften in bezit te nemen. De gekozenen van God, degenen die het lukt om hun wil te offeren en hun leven op het Altaar van God te leggen.
De Geest van God deed Jozua de nalatigheid begrijpen van degenen die werden geroepen om deze streken in bezit te nemen.
Tot wanneer zul je dit leven van schaamte, zwakte en ellende accepteren? Blijft u daar, stilstaan, waar wacht u op?
Het werd beloofd. Wie nu moet gaan om af te bakenen wat aan u behoort, bent u.
*Nalatigen – Wie handelt met slordigheid, onachtzaamheid, luiheid.
Met dank aan: Bisschop Roberto Mauzer