gebondenBezorgdheden en angsten zijn gevoelen die voortgebracht worden door twijfels.
Het lijkt er misschien niet op, maar een ieder van deze gevoelens vertraagt, soms verhindert het zelfs, elk persoonlijk project.
Precies!
De Heilige Geest is met mij geweest, maar in de vijftig jaren dat ik bekeerd ben, heb ik nooit Zijn hulp kunnen bereiken wanneer ik bezorgdheid of angst toonde.
De reactie van God is afhankelijk van de actie van geloof. Dat wil zeggen, het hangt van de zekerheid af dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft, volgens Zijn wil.
Het baat niet om religieus te zijn, aan liefdadigheid te doen, trouw en vurig te zijn in bepaalde dingen, als men zich niet ontdoet van de bezorgdheden en de angst dat het niet zal lukken.
Omdat zij duidelijke signalen van twijfels zijn. De twijfels zijn vergelijkbaar met de golven van de zee, zij zijn nooit consistent.
Hier is een geheim:
“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6).
1- Wees nergens bezorgd om, niet eens in het ontvangen van de Heilige Geest!
2- Presenteer uw wensen aan God, zij dat door middel van gebed of smekingen en,
3- Verwacht en geloof zonder het antwoord te eisen van uzelf of van God.
4- Nadat u deze eerste drie stappen neemt, manifesteer dan uw geloof. Stel u zich voor alsof u al beantwoord werd. Geef God de dank, prijs Zijn Naam, kortom, blijf in een vrolijke staat als iemand die al zijn wens heeft ontvangen.
Als u uw deel doet, dan zal de Here Jezus Zijn deel doen;
Als Hij het niet nu doet, doet Hij het later;
Als Hij het niet later doet, doet Hij het wat later…
Als Hij het niet wat later doet, doet Hij het morgen…
Als Hij het niet morgen doet, doet Hij het overmorgen…
Behoud uzelf in deze staat van een hoopvolle vertrouwen.
Terwijl u zich zo behoudt, dan zullen de angsten en bezorgdheden verdwijnen.
U heeft geen idee hoe snel uw droom zich zal realiseren!
Dat uw leven opgebouwd wordt in de Naam van de Here Jezus Christus!
Bisschop Edir Macedo