Noach vrouw
“Zij omgordt haar lendenen met kracht en versterkt haar armen” (Spreuken 31:17) NBG ’51.
Omdat hij het bevel van God gehoorzaamde, werd Noach in zijn tijd door iedereen belachelijk gemaakt.
Stel u zich eens de situatie van zijn vrouw voor?
Wat voor dingen hoorde zij wel niet gezegd worden over haar man?
Zij moest in hem geloven, hem helpen en aan zijn zijde volharden in alle situaties.
Ik identificeer me veel met haar, omdat ik, vanaf het begin toen mijn man zei dat hij zijn werk en school zou verlaten om dagelijks het evangelie te prediken, door veel vergelijkbare situaties heen ben gegaan. Ik had deze kracht nodig om alle onrechtvaardigheden en vernederingen te doorstaan.
Vandaag zien we de overvloed van zegens plaatsvinden en het volk behouden worden.