BdsBp_JulioWat kan er belangrijker voor u zijn dan uw leven? Niets! En waarom is dat? Omdat ons leven het centrum is van ons bestaan. Maar wat kan ons werkelijk de ware betekenis van het leven bieden? Alleen de GEEST VAN GOD, DIE DE GEEST VAN HET LEVEN IS, kan de mensheid een reden geven om te leven en de zekerheid van hun eeuwigheid met God!
Alleen dan kunnen wij het WARE LEVEN hebben, zullen wij een nieuw verstand en een nieuw hart krijgen, omdat wij beginnen te denken zoals God denkt, kijken zoals God kijkt en handelen zoals God handelt als Hij in ons fysieke lichaam kon zijn!
Dus bereid u zich voor, zodat u zich vanaf 29 januari kunt onderdompelen in deze HEILIGE VASTEN, DIE AAN MILJOENEN MENSEN DE GELEGENHEID HEEFT GEGEVEN OM DE LEVENDE GOD PERSOONLIJK TE LEREN KENNEN, DE VASTEN VAN DANIËL.
Is het makkelijk? Nee, integendeel zelfs, als u nog nooit hebt deelgenomen aan de 21 DAGEN VASTEN, dan zal het van u vastberadenheid, bovennatuurlijke kracht en een sterke wil vereisen om uzelf af te scheiden, tijdens deze 21 dagen, van alles wat u aan deze fysieke wereld vasthoudt en een sterke vaststelling dat u niet “vast blijft zitten”, zodat u zich met God kunt ontwikkelen.
Maar met welke bedoeling? Deze VASTEN is het noodzakelijke balans dat wij van ons eigen leven dienen op te maken, zodat wij kunnen analyseren en reflecteren waar wij ons leven aan besteden. Dat klopt, want het leven op deze fysieke wereld heeft een “waardevolle prijs” en wat wij ermee doen weegt zwaar en brengt gevolgen met zich mee voor het leven dat hierna volgt. Velen hebben hun leven besteed aan dingen die verkeerd waren aan ongerechtigheden, zwakheden… en wat blijft erover? Als u de rekening optelt, dan zult u zien dat u in het rood staat… want het enige dat overblijft is besluiteloosheid, onzekerheid, trauma’s, verslavingen, obsessies, complexen, benauwdheden, eenzaamheid, angst, veel angst voor hetgeen komen gaat… misschien vraagt u zichzelf af “Zal God bereid zijn om mijn verleden te wissen en van mij een nieuw persoon te maken?” Terwijl uw vraag eigenlijk had moeten zijn “Ben ik bereid om de prijs te betalen om mij af te scheiden van dingen, informatie, tradities, feestjes, boeken, gewoontes, films, obsessies… die niets toevoegen aan mijn leven, op weg naar een oprechte overgave aan God door middel van deze Vasten?”
Er is een voorbeeldige Bijbels figuur die deze Goddelijke eigenschap toont: APOSTEL PAULUS! Hij was niet geboren als een christen die toegewijd of trouw was aan de Levende God. Integendeel, voordat hij zich bekeerde stond hij bekend als Saulus van Tarsus en zijn hoofd tijdsbesteding was om de christenen te vervolgen en te doden. En wat zorgde ervoor dat hij van vervolger (een bezeten religieuze fanaat) veranderde naar vervolgde (Bevrijd en Getransformeerd)? Tot één van de meest belangrijke apostelen van het Christendom? DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST!
Voordat de Heilige Geest hem Bevrijdde, Transformeerde en vervulde, stemde Saulus toe aan de dood van Stefanus, kwelde hij de eerste christenen in Israël, stormde hij de huizen in en sleepte mannen en vrouwen naar de gevangenissen (Handelingen 8:3), hij was niet slechts een zondaar, hij voelde en uitte een ware haat voor alles wat met Jezus Christus te maken had.
“…Saul, broeder, de Here heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg, waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zoudt zien en met de heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien, en hij stond op en werd gedoopt; en toen hij voedsel genomen had, werd hij versterkt. En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is. En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen… (Handelingen 9:17-21).
De Bevrijding, Bekering en Doop met de Heilige Geest veranderde radicaal de koers van het leven van Paulus en niet alleen zijn leven maar ook de koers van het Intelligente Christelijke Geloof. Door middel van zijn missionaire acties en Evangelische werken, werkte Paulus mee aan de Bevrijding, Bekering en Doop met de Heilige Geest van oprechte mensen die slaven waren van de religieuze drogreden van hun tijdperk. Paulus hielp hun door praktische en intelligente Leringen te leren over het Leven en de Werken van de Here Jezus, over Zijn dood en Opstanding.
Vergis u zich niet door te denken dat 21 DAGEN een lange tijd is, omdat deze 3 weken voorbij zullen gaan, ongeacht of u deelneemt of niet aan deze VASTEN. Maar degenen die met vastberadenheid, nederigheid en oprechtheid deelnemen zullen Getransformeerd, Vernieuwd en Gedoopt met de Heilige Geest worden. Dit is uw Gelegenheid!!!
Alleen maar een vraagje: “Hoeveel jaren heeft u wel niet besteed aan dingen die niets aan uw leven toevoegden en niets toevoegen aan uw bestaan?” Nou wat betekenen 3 weken dan? Wees een intelligent persoon, denk hierover na en neem de juiste beslissing.
Als u iemand kent die zegt dat hij in God gelooft of van God is… maar zijn leven of karakter tonen deze Levende God niet, omdat zijn bestaan helemaal dood of uitgedoofd is, nodig die persoon dan uit om samen met u deel te nemen aan de VASTEN!
Doe daarnaast ook de moeite om twee andere mensen uit te nodigen en te motiveren om deel te nemen aan deze VASTEN en jullie 3 zullen 1 zijn in de Heilige Geest, door middel van de Eenheid in de Geest.
Neem deel aan de VASTEN VAN DANIËL:
ZODAT DE HEILIGE PLAATS VINDT OM IN U TE VERBLIJVEN EN OM U TE GEBRUIKEN OM AAN ANDERE MENSEN TE OPENBAREN DAT DE HERE JEZUS OPGEWEKT IS, LEEFT EN IN U HEERST!
Luister elke dag naar een speciale boodschap van geloof met bisschop Rui Silva om 21:30u op radiopositief.nl.
VASTEN VAN DANIËL
29 JANUARI T/M 18 FEBRUARI
HET ZULLEN 21 DAGEN ZIJN VAN…
Totale onthouding van informatie, vermaak en entertainment…