DagPost
“…en zij werden allen vervuld met de heilige Geest…”
(Handelingen 2:4) NBG ’51.
Op zondag 14 april zal het hoogtepunt plaatsvinden van de 21 dagen vasten voor het Belangrijkste. Het zal de dag zijn waarop degenen, die de doop met de Heilige Geest willen hebben en dat als het belangrijkste in hun leven zien, hun 100% aan God zullen overgeven en zodoende ook Zijn 100%, oftewel, de Heilige Geest, zullen ontvangen.
Als u deelneemt aan deze vasten ga dan door tot het einde met uw volle kracht, omdat u de verheerlijking van God in uw leven zal ontvangen. Bisschop Macedo zal samen met andere mannen van God op de top van de Berg Hermon zijn om de uitstorting van de Heilige Geest over allen, die hun totale fysieke, geestelijke en materiële offers hebben gebracht, vast te stellen. Ga door tot de top van de berg.
Misschien heeft u niet deelgenomen aan de vasten en duwt uw binnenste u om toch deel te nemen aan deze bijzondere campagne, maar u denkt dat het al te laat is, uw kans is al voorbij gegaan. Dat is niet waar, omdat de Geest van God een ieder wil vervullen die zijn leven aan Hem overgeeft, al gebeurt dat op de laatste dag van de vasten.
Het zal een dag zijn die bij velen gemarkeerd zal zijn als de dag waarop ze God eindelijk persoonlijk hebben ontmoet. Mis hem niet en vergeet niet om iemand met u mee te nemen. Die persoon zal u zeer dankbaar zijn.
De Dag van de Uitstorting van de Heilige Geest
Zondag 14 April om 10u
In alle UKGR Centra