caminhar-706x410De Here Jezus zei: “Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Is dat niet precies wat wij tegen de mensen zeggen die naar de kerk komen, met problemen als ongeneeslijke ziektes, onbetaalbare schulden, een vernietigd gezin, op de bodem van de put, zonder vrienden of iemand om hun te helpen? Wij praten over geloof, we vertellen hun dat zij de situatie niet kunnen accepteren, dat zij een actie van geloof dienen te ondernemen en dienen te rekenen op God. Wij sporen hun aan om gebedskettingen te volgen, God te zoeken en naar het Altaar te gaan, wat de enige manier is om uw problemen op te lossen.
Maar, in ons geval, waar werken wij dan aan wanneer wij problemen confronteren? Blokkades die zich voordoen, moeilijkheden met de pastors, iets dat moet worden aangeschaft, het eerste dat we doen is een e-mail sturen of een telefoontje plegen, zodat het probleem opgelost zal worden. Kortom, wij willen de dingen gemakkelijk. En het is deze gemakzucht dat het geloof gevangenneemt.
Gemakzucht is net zo schadelijk voor de nieuwelingen in het geloof als voor de ouden. Voor de nieuwelingen, omdat zij alles voorgekauwd krijgen; dingen die eigenlijk veroverd hadden moeten worden door middel van offer, worden nu met gemakzucht aangenomen of zonder enige moeite, dat maakt hun zwak. En voor de ouden, die zelfs begonnen in moeilijkheden, met offer, ten goede van het werk, laten vandaag de dag het geloof aan een kant vanwege de gemakzucht en worden nalatig.
Zie het grote gevaar van gemakzucht in dit voorbeeld: een vader offerde zijn gehele leven door te werken, bloed, zweet en tranen voor zijn nalatenschap. Nadat alles klaar was, stierf hij en zijn zoon bleef achter met het beheer in zijn handen. Dezelfde zoon die een gemakzuchtige jeugd had, een jeugd waarin alles gemakkelijk kwam en hierin opgroeide, verloor alles, nadat hij de nalatenschap erfde, omdat hij nooit heeft geofferd.
En in het Werk van God, wanneer de pastor gewend is aan de gemakken en zijn vragen niet beantwoord ziet, volgen de haveloze smoesjes snel: “Het werk groeit niet omdat er geen steun is”. In waarheid is het geen gebrek aan steun, het probleem is dat hij religieus is geworden, hij komt werken met een emotioneel geloof, om het werk “technisch gesproken” te verrichten, sprekend over een geloof dat hij niet leeft. Wat wij werkelijk dienen te doen, is praktiseren wat wij tegen het volk zeggen. Wij dienen het geloof te gebruiken, God te zoeken, naar het Altaar te gaan met Hem en te zeggen: “Oh! God, ik accepteer deze situatie niet, het is een noodzaak en U dient de deuren voor mij te openen!”. God zal ons zeker eren, omdat dit is wat Hij wil, dat het werk ontwikkelt.
Apostel Paulus zei:
“Want mij is een grote en machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders” (1 Korinthiërs 16:9).
De deur werd alleen geopend omdat hij het door de uitoefening van het geloof veroorzaakte. Al waren er veel tegenstanders, toch liet hij zich niet intimideren, omdat zijn focus altijd op het Altaar gericht was.
Offer is voor iedereen, zowel voor degenen die net komen, als degenen die er al zijn. Het beste voorbeeld hiervan is bisschop Macedo, die begon in moeilijkheden, in offer, hij werd niet geloof, kreeg geen steun, en zelfs vandaag, ondanks waar de kerk zich nu bevindt, gaat hij door met offeren, het geloof gebruiken en afhankelijkheid van God zijn.
“Welnu, zie, de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud; ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan” (Jozua 14:10-11).
Het vlees wordt ouder, de tijd gaat voorbij, de moeilijkheden nemen toe, maar de geest van geloof bleef hetzelfde. Hoewel er de noodzaak was om het beloofde land te veroveren, was de focus van Kaleb altijd op het Altaar gericht!
En zoals er geschreven staat:
“Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten” (Efeziërs 5:14).
Wij moeten opgewekt zijn, wij moeten wakker worden!!!
Met dank aan: Bisschop Romualdo Panceiro