porta-706x432
“Uw hart worde NIET ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”
(Johannes 14:1-3).
We hebben de begeleiding van de Heilige Geest ontvangen over de offerande. We hebben geleerd dat het in ons voor- of nadeel pleit tegenover God. We hebben ook geleerd dat de offerande veel verder gaat dan een economische waarde, omdat zij onze totale overgave op het Altaar representeert, wat we doen en wie we zijn. We leren dat de offerande spreekt. Jezus is de offerande van God voor ons allemaal.
Wanneer we nadenken over wat Jezus zei in de bovengenoemde passage, kunnen we begrijpen dat de Heer woonplaatsen voor een ieder van ons aan het voorbereiden is in het Nieuwe Jeruzalem. Echter, welk materiaal heeft Hij gebruikt om deze woonplaats in Glorie te bouwen?
Stenen, bakstenen, zand? Nee. Het materiaal dat Hij gebruikt om de Hemelse woonplaats van Zijn volk te bouwen wordt verschaft door onze offerandes die aan Hem worden gepresenteerd op het Altaar.
Vanaf de dag dat u uw leven aan de Here Jezus overgaf op het Altaar, begon de bouw van uw woonplaats in Glorie. Hij bouwt, maar u en ik verschaffen het materiaal (OFFERANDE), met een christelijk karakter en voorbeeldig gedrag, we verspreiden het parfum van de Here Jezus in huis, op het werk, op school en brengen het Koninkrijk van God in elke plaats die wij betreden.
De afronding van dit nieuwe huis vindt plaats door de redding van zielen. Iedere ziel is een glans aan de kostbare stenen die de structuur van het huis bedekken dat wordt voorbereid door onze Here Jezus.
Nou, er zijn veel mensen die zich druk maken om een dak boven hun hoofd, in het hebben van hun eigen huis, en hier is niets mis mee, maar welk materiaal bent u de Here Jezus aan het verschaffen om uw hemelse woonplaats mee te bouwen? Is dit materiaal (offerande) nuttig of nutteloos?
“En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God” (Lucas 12:19-21).
Met dank aan: bisschop Sergio Corrêa