Bds_1009_OfferenOp een dag zat ik in de kerk en een mevrouw kwam tot mij met een vreemde gezichtsuitdrukking en zei:
“Volgende maand zal er nog een andere Campagne van Israël zijn…”
Ik zag aan haar gezicht en aan de toon van haar stem dat zij mij probeerde te waarschuwen voor een dreigend gevaar. Alsof zij wilde zeggen: “Kijk uit, er komt een bom!” Maar weet u wat het ergste is? Zij is niet de enige.
Want ook al drukken veel mensen het niet uit in woorden, toch voelen zij deze “angst” voor de Campagne. Zij zien het als een verplichting om deel te nemen, zij dat om niet met slechte ogen bekeken te worden of omdat zij bang zijn om “vervloekt” te worden door God.
Ja vrienden, waarschijnlijk komt er een Campagne van Israël aan, maar dat dient een reden te zijn om zich te verheugen, omdat het nog een kans is om hetgeen waar wij naar verlangen van het altaar te ontvangen. Sprekend vanuit eigen ervaring, alles wat ik, komt van het altaar., oftewel, het werd uit het offer geboren. Ons huis, onze werkplaats, onze auto’s, ons bedrijf en zelfs mijn boek, dat nu al een bestseller is, ook al werd het slechts een paar maanden geleden gelanceerd.
Is het makkelijk om te offeren? Wie zei dat makkelijk was, zegt dat, omdat hij niet heeft geofferd. Hij gaf een goede offerande. Het is moeilijk, het is hard, niemand houdt ervan, omdat wij dingen die wij leuk vinden of nodig hebben moeten loslaten, maar het is altijd voor een beter resultaat.
Ik heb nog nooit geofferd zonder er veel meer voor terug te krijgen. En ik heb het dan niet alleen over materiële dingen, maar alles wat ik nodig heb om mijn geloof te behouden. Dus, als iemand u komt bangmaken over de Campagne van Israël, antwoordt dan dat u niet kunt wachten tot deze grote gelegenheid komt.
En als u deze campagne ook zag als een zware last, verander dan uw mentaliteit. Bid tot God en streef ernaar om de ware betekenis van de Campagne te begrijpen.
Heeft u iets veroverd op het altaar? Wilt u ons iets vertellen over uw ervaringen? Toon onze lezers dat het altaar een plaats van zegens is en geen plaats van vloeken.
We zullen het zien!
Met dank aan: Patricia Lages