paisagem1-706x410De mensen hebben de neiging om te denken dat als zij iets zouden hebben, zien of er een bepaald iets zou gebeuren, hun leven zou veranderen. Velen trouwen, spelen de loterij, studeren, veranderen van stad, stelen en doden zelfs met het doel om een bepaald persoon, object of status te bereiken, waarvan zij geloven dat dat de macht heeft om hun levens te veranderen.
Maar hoe kunnen zij hun leven veranderen als zij hetgeen dat de controle heeft over hun acties en hun keuzes bepaalt, niet veranderd wordt? Hoe kunnen zij genieten van hetgeen nieuw is als de manier waarop zij iets ontvangen oud is?
Het geheim om van leven te veranderen is om uw verstand te veranderen. Als u een nieuw leven wil hebben, dan dient u nieuwe gedachten te absorberen. Alleen op deze wijze zult u in staat zijn om nieuwe acties te ondernemen. Zodoende zult u nieuwe gelegenheden en resultaten bereiken.
Dat was wat Gideon deed. Eerst veranderde hij zijn gedachten – hij dacht eraan om meer te hebben in plaats van tevreden te zijn met wat hij had. Daarna veranderde hij zijn acties – hij ging om de tarwe in de wijnpers uit te kloppen in plaats van in de grot te blijven. Daarna kreeg hij een gelegenheid – om voor God te offeren. En, uiteindelijk, bereikte hij nieuwe resultaten – hij bevrijdde Israël van de verdrukking van de Midjanieten en werd heel rijk.
Alle veranderingen die in het leven van een persoon plaatsvinden, vinden eerst plaats in zijn verstand. Niets kan bereikt of behaald worden als het niet eerst opgenomen en verwerkt werd door het verstand. Dus als u wilt dat iets in uw leven zal gebeuren, dient die verandering eerst in uw binnenste plaats te vinden. Als u iets van buiten wilt zien veranderen, moet eerst hetgeen dat binnen is, veranderen. Zo niet, dan zal die verandering nooit plaatsvinden.
Als u iets nieuws wilt, maar u ziet dat niet plaatsvinden in uw leven, kijk dan of u in uw binnenste niet oude gedachten met u meedraagt. Misschien draagt u een oude gedachte over het offer (dat u in het verleden al hebt geofferd), over uw leven (dat het al veel veranderd is) en zelfs over God (dat Hij dit en dat deed in vroegere tijden).
Vernieuw uw verstand net zoals Gideon dat deed toen hij zei:

“…Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden… Maar nu heeft de Here ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan.”
– Richteren 6:13

Oftewel, hij was niet tevreden met het oude, met hetgeen God in het verleden had gedaan. Hij wilde hedendaagse en nieuwe resultaten hebben om te kunnen vertellen.
U heeft nu een nieuwe gelegenheid om te kunnen offeren. Maar als u op een oude manier omgaat met deze nieuwe gelegenheid, met oude gedachten, dan zal het niet werken.
Verruil uw oude gedachten voor nieuwe gedachten, zodat u uw oude leven kan verruilen voor een nieuw leven. Verruil het “dat heb ik al gedaan” voor “ik zal dat doen”; of “dat is al gebeurd” voor “dat zal gebeuren”; en zelfs het “dit ben ik geweest” voor “dit zal ik worden”. Om van leven te veranderen, dient u dat te doen.
Vernieuw uw verstand en uw getuigenis zal net zo waar worden zoals ze in het Woord van God beschreven staan.
Bisschop Edir Macedo