ensinofazbem“Gij zijt goed en goeddoende,
leer mij uw inzettingen.”
– Psalmen 119:68

God weet dat wij alleen het ware leven hebben als wij Zijn Wil kennen voor een ieder van ons. Daarom liet Hij ons Zijn Testament na, waarin aan ons het geheim voor een goed leven wordt geopenbaard, namelijk het gehoorzamen van Zijn Woord.
Ester Bezerra