ensinoaflicao“Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.”
– Psalmen 119:71

Door vaak koppig te zijn geweest, gaat de mens door veel grote verdrukkingen, en alleen zo, kan hij de noodzaak zien om de Stem van God te horen, door middel van de momenten van overpeinzing op Zijn Wetten, om ze zo in praktijk te kunnen zetten in hun leven.
Ester Bezerra