ensino-do-servicoZij, die gelovige meesters hebben, moeten hen niet geringschatten, omdat zij broeders zijn, doch des te betere slaven wezen, omdat (hun meesters) gelovigen en geliefden zijn, die zich beijveren wèl te doen.
– 1 Timoteüs 6:2
Degenen van hetzelfde geloof, zowel de werkgever als de werknemer respecteren elkaar en houden veel rekening met elkaar, er bestaat geen misbruik tussen beiden, vanwege de vrees voor God.
Ester Bezerra