ensinocombrandura“Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.”
– Galaten 6:1

Alleen de persoon die geestelijk is, heeft het geduld en de conditie om degene die in het geloof is gevallen te begrijpen en corrigeren, want zijn gedachten zijn vol van het medeleven dat wordt gegeven door de Heilige Geest, die de persoon standvastig doet zijn en hem gebruikt om de verloren ziel te herstellen.
Ze zijn gedefinieerd in hun geloof, overtuigingen en vastbesloten om altijd te gehoorzamen.
Ester Bezerra