ensinodopai“Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?”
– Hebreeën 12:7

Als kinderen van God worden wij heel vaak door Hem gedisciplineerd, maar alleen degenen die werkelijk uit Hem zijn geboren, luisteren en gehoorzamen Zijn Stem.
Ester Bezerra