ensinopraquemquer“En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde.”
– Lucas 10:39

Wie wordt er niet blij als hij praat en de ander alles wat hij aan het doen is, even laat staan om aandacht te besteden aan wat er gezegd wordt? Dit was de blijdschap die Maria aan de Here Jezus gaf, toen zij, met alle geloof, in haar huis aan Zijn Voeten ging zitten, volledig geïnteresseerd in Zijn Leer.
Ester Bezerra