2diaDe grootste eer die u aan een geliefde kunt bieden is om aan die persoon uw gehele leven voor altijd te geven: oftewel, het huwelijk.
De Here Jezus Christus deed dit aan het kruis. Hij gaf Zijn laatste bloeddruppel voor degenen die Hem eren.
Hij gaf zich tweeduizend jaar geleden over en blijft Zich, vandaag de dag, overgeven door middel van Zijn Geest.
De verbintenis met Hem vereist dezelfde totale overgave van degene die in Hem gelooft.
Theoretisch gesproken is dit wat het meest gebeurt in de evangelische kerken.
Zij accepteren Jezus, maken voor het Altaar geloftes van liefde en toewijding en onderwerpen zich zelfs aan de doop in het water, maar…
Daarbuiten, in de praktijk, zijn ze geliefden van de wereld.
Wanneer de persoon Hem echt eert, dan eert Hij hem op dezelfde wijze door de verzegeling van de Geest.
Als de overgave van de persoon oprecht en totaal is, dan vindt de doop met de Heilige Geest onmiddellijk plaats. Ter plekke! Het is niet afhankelijk van een vasten, van helemaal niets…
“Want wie Mij eren, zal Ik eren…” (1 Samuël 2:30).
Het Hemelse antwoord is onmiddellijk.
Maar de meerderheid van de gelovigen in Jezus hebben Zijn Grootheid niet in hun levens ervaren.
Waarom?
“…maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden” (1 Samuël 2:30).
“Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij” klaagde de Here Jezus in (Matteüs 15:8; Marcus 7:6).
Voor degenen die geliefden, gezinnen, familieleden, wereldse vriendschappen, de wereld en, boven alles, hun eigen levens op offeren voor de Here Jezus is er, ter compensatie, de belofte dat Hij Zich zal tonen als de Almachtige.
“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat…” (2 Kronieken 16:9).
Dit is de boodschap van de Vasten van Daniël – dag 2 van  bisschop Edir Macedo