Post Image

LOGO

Onmogelijk…

Zoals het onmogelijk is om een omelet te maken zonder de eieren te breken, zo is het ook onmogelijk om:

In het Beloofde Land te komen zonder door de woestijn te gaan;

Het Nieuwe Kanaän in bezit te nemen zonder de rivier Jordaan over te steken;

De wereld overwinnen zonder geboren te worden uit de Heilige Geest (zie 1 Johannes 5:4);

Gekleed te worden in witte klederen en op geen enkele manier de naam uit het Boek des Levens te wissen, zonder te volharden en tot het einde ver van de zonde te blijven (zie Openbaring 3:5);

Het Koninkrijk der Hemelen in bezit nemen zonder de wil van uw vlees te schenden;

De Here Jezus volgen zonder uzelf te negeren, het kruis op te nemen en Hem elke dag te volgen (zie Lucas 9:23);

Aan de Here Jezus toebehoren zonder Zijn Heilige Geest (zie Romeinen 8:9);

Steunen op het vlees en leven of steunen op de Geest en sterven (zie Romeinen 8:6);

Op de muur leven en de Beloftes van God bereiken;

Ongehoorzaam zijn aan het Woord van God en gezegend worden;

De Valei van Zegen bereiken zonder door de Valei van Beslissing te gaan (zie 2 Kronieken 20);

Kortom, het is onmogelijk om twee heren te dienen en de zegen zelf te zijn! (Zie Genesis 12:2)

En, wat is uw situatie tegenover de Almachtige?

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*