desertoZoals het onmogelijk is om een omelet te maken zonder eieren te breken, is het ook onmogelijk om:
Het Beloofde Land te bereiken zonder eerst door de woestijn heen te trekken;
Het Nieuwe Kanaän in bezit te nemen zonder eerst door de Rivier de Jordaan heen te trekken;
De wereld te overwinnen zonder uit de Heilige Geest geboren te zijn (zie 1 Johannes 5:4);
Zich met witte kleren te bekleden en op generlei wijze de naam gewist hebben uit het Boek des Levens zonder ver uit de buurt van de zonde te blijven tot het einde (zie Openbaring 3:5);
Het Koninkrijk van de Hemelen in bezit te nemen zonder het vlees geweld aan te doen;
Jezus te volgen zonder zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en Hem elke dag te volgen (zie Lucas 9:23);
Aan de Here Jezus behoren zonder Zijn Heilige Geest (zie Romeinen 8:9);
Naar het vlees te neigen en te leven of naar de Geest te neigen en te sterven (zie Romeinen 8:6);
Op de muur te leven en de Beloftes van God te bereiken:
Het Woord van God ongehoorzaam te zijn en gezegend te worden;
De Vallei van de Zegens te bereiken zonder eerst door de Vallei van de Beslissing heen te trekken (zie 2 Kronieken 20);
Kortom, het is onmogelijk om twee heren te dienen en de zegen zelf te zijn (zie Genesis 12:2)!
En nu, wat is uw standpunt tegenover de Almachtige?
Bisschop Edir Macedo