caminhoTerwijl hij al in het land Kanaän was, dat vloeide van melk en honing, riep Jozua het volk van Israël bij zich en liet duidelijk weten dat God voor hun had gestreden. Hoewel er nog een aantal vijanden waren die nog verslagen moesten, gaf hij ook aan dat deze vijanden op dezelfde manier verslagen zouden worden zoals de voorgaande vijanden. De voorwaarde hiervoor was het volk zijn bediening jegens God gestand zou houden.
Deze vijanden overwinnen zou moeite vereisen, maar het Woord van God blijven gehoorzamen, tot het punt dat men noch naar recht of naar links zou afwijken, vereiste een nog grotere moeite. Wat voor moeite maakt men om naar het Woord van God te luisteren? Geen enkele. Maar om het in praktijk zetten is het niet genoeg om alleen maar een beetje moeite te maken, men moet veel moeite maken.
“Weest zeer standvastig in het onderhouden en volbrengen van alles wat geschreven staat in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt naar rechts of links” (Jozua 23:6).
Niet alle inwoners van het land van Kanaän werden gedood, want zij dachten zeker: “Als dit volk onze krachtigste strijders heeft kunnen verslaan, dan zullen zij ons ook zeker verslaan”, en zodoende gaven zij zich over. De zorg van Jozua was dat het volk zich niet zou inlaten met die mensen, zodat zij niet besmet zouden worden, omdat die andere volken afgoden dienden. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag, wij leven door het geloof en vaak bevinden wij ons, in ons dagelijks leven, in een slechte omgeving. Vooral vanwege het feit dat een persoon maar anderhalf uur doorbrengt in de kerk en tweeëntwintig en een half uur buiten de kerk – áls de persoon überhaupt naar de kerk gaat. En zelfs in de kerk kunnen wij niet denken dat wij vrij zijn van ongelovigen die dingen zeggen zoals: “het hoeft niet per se zo te zijn…”
Observeer de visie van Jozua in deze vers: “Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de HERE, uw God, lief” (Jozua 23:11).
Hij vroeg het volk om zorgvuldig te zijn, niet zodat zij het land van melk en honing konden beschermen, maar om hun zielen te behouden. Maar hoe behoudt men de ziel? Door het geloof te beschermen, want het geloof is een schat. Jozua verrichtte campagnes om het volk naar het Beloofde Land te brengen, maar zijn bezorgdheid was gericht op de redding van hun zielen.
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro