“En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem” (Lucas 24:30-31) NBG ’51.
Zoals hierboven beschreven staat, werden de geestelijke ogen van de discipelen geopend op het moment dat de Here Jezus het brood zegende. Op zondag 12 augustus nodigen wij alle mensen uit om een brood mee te nemen, zodat het gezegend kan worden. Het doel is zodat de geestelijke ogen van u en uw familie ook geopend zullen worden en u kunt zien wat de wil van God voor uw leven is.
Mis deze speciale gelegenheid niet die gehouden zal worden in alle UKGR Centra.