groei-706x410Wanneer een vrouw eenmaal zwanger is, weet zij dat het kind zich iedere maand dient te ontwikkelen.
Als het kind in haar baarmoeder stopt met zich te ontwikkelen, dan spreekt de medicus al van een zwangerschap met hoge risico. Dit wil zeggen dat de moeder een spontane miskraam kan krijgen.
Als de baby zich goed ontwikkelt, dan wordt hij na ongeveer 9 maanden geboren. Na de geboorte verandert hij; in de eerste maanden begint hij aan te komen, te groeien, te kruipen en, nog in zijn eerste levensjaar, te lopen.
Als hij, in het eerste en tweede jaar niet spreekt en niet loopt, dan weten de ouders dat ze voor een serieus probleem staan, omdat het kind goed werd geboren, maar stopte om zich verder te ontwikkelen.
Hoe brengen wij dit naar onze realiteit? Hoe brengen wij dit naar de behoeftes van de kerk?
De persoon is in de kerk (baarmoeder), hij kwam naar de kerk en het is gewoonlijk dat de persoon ontwikkelt in zijn leven met God, door middel van de begeleiding van het Woord van God. Hij begint vervolgens zijn geestelijk leven te ontwikkelen (gemeenschap met God, door middel van gebed, vasten, dagelijks het Woord van God te lezen en erop te mediteren enz.) tot de nieuwe geboorte plaatsvindt.
Hoevelen zijn er wel niet geweest die op een dag, op zoek naar een wonder, naar de kerk (de baarmoeder) kwamen, en zelfs iets van God ontvingen door het geloof te gebruiken, maar geen compromis met Hem wilden hebben? Zodoende ontwikkelden zij hun levens met God niet, lieten zij zich niet dopen in het water en verlieten de kerk (baarmoeder). Zij waren eigenlijk een “miskraam”.
Nu hebben we degenen die naar de kerk kwamen, de Here Jezus accepteerden, zich ontwikkelden, opnieuw geboren werden, maar na deze geboorte stopten met ontwikkelen en nu zijn ze oud in de kerk, maar nog in het lichaam van een kind, dat wil zeggen, ze zijn in de kerk, maar hebben de Heilige Geest nog steeds niet ontvangen.
Waarom?
Omdat ze stopten met zich te ontwikkelen.
En het ergste is, dat velen denken dat het normaal is.
“Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad” (Hebreeën 5:11-14)
Met dank aan: Pastor Claudio Roberto Rosa