Bds_1Hoe zwaar onze dagelijkse last ook mag zijn, is het oneindig maal lichter wanneer wij het juk van de Heer Jezus op ons nemen.
Als iemand het gewicht van het kruis betreurt, de christelijke last of zijn juk, dan kunt u er absoluut zeker van zijn dat dit niets te maken heeft met het juk van de Heer. Het staat immers geschreven, vastgesteld en beloofd dat, “dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil” (Psalmen 68:19).
Het grote probleem is dat we, vanwege onze slechte keuzes, de slechte vruchten oogsten. En wanneer wij ze oogsten, dan kunnen we het niet op de rekening van onze Heer plaatsen.
Wij verachten, negeren en weigeren zelfs om Zijn wil te doen. En wanneer de bittere oogst van vlees komt, dan klagen wij tegen Hem? Is dat eerlijk?
Ik heb geleerd dat, hoe groot mijn geloof ook is, ik het nooit kan gebruiken om mijn wil af te dwingen.
“Vergissen is menselijk, maar aandringen op een fout is dwaasheid”.
Wie het kwaad wil vermijden, vlucht ervan. Dat wil zeggen dat degenen die geen slachtoffers van het geweld en kwaad van deze wereld willen zijn, weg dienen te blijven van de duivelse aanbod. Vlucht voor slecht gezelschap, feesten waar drugs en alcohol zijn; films, muziek, dansen of enig ander feest, openbare bijeenkomsten die seks of verlangens van het vlees stimuleren.
Als dit nageleefd wordt, dan zal de christen er ongetwijfeld achter komen dat het juk van de Here Jezus heel zacht is en Zijn last licht is.
“Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Matteüs 11:29-30).
Bisschop Edir Macedo