julgar“En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart?”
Matteüs 9:4

De Here Jezus zei dit omdat de mensen niet het ware leven en de innerlijke vrede bereikten. Omdat zij slecht oordeelden en gedachten van ongeloof hadden die hun verder weg dreven van God kennen, wat het onmogelijk maakte voor hun om het intelligente geloof te redeneren.
Ester Bezerra