pai1Stel u zich de reactie voor van een vader die het beste voor zijn zoon wil en zich daarom inzet om hem op te voeden en te begeleiden. Maar deze zoon luistert totaal niet naar hem. Hij is zo hoogmoedig dat hij zelfs denkt dat hij meer weet dan zijn vader.
De vader wil, vanwege zijn ervaringen, niet dat zijn zoon door moeilijke momenten, waar hij zelf doorheen is gegaan, heen gaat. Daarom doet hij alles wat hij kan om hem te leren welke weg hij op moet gaan en welke weg hij moet vermijden.
Met God is het niet anders. Hij onderwijst, begeleidt, toont de weg en laat ons zien wat wij wel en niet moeten doen.
Dit alles met één bedoeling: om ons naar de volheid van het leven te leiden.
Maar hoevelen verwerpen uiteindelijk niet dit enige Woord dat in staat is om deze volheid van het leven te brengen?
Ze weigeren het, omdat ze er niet naar luisteren, het niet praktiseren en het NIET GEHOORZAMEN.
Ze willen niet begrijpen dat de mens leeft door het Woord te praktiseren.
“Gij vermaandet hen, om hen tot uw wet te doen wederkeren, maar zij handelden misdadig, hoorden niet naar uw geboden en zondigden tegen uw verordeningen – DE MENS DIE ZE OPVOLGT, ZAL DAARDOOR LEVEN. Maar zij zetten hun schouder er dwars tegen in en verhardden hun nek en luisterden niet” (Nehemia 9:29).
De tijd is voorbij gegaan.
Maar helaas is dit nog steeds het grootste probleem van veel mensen geweest: het niet gehoorzamen van het énige Woord dat leven kan bieden.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra