arrependido-706x410Dat de Eeuwige Allerhoogste God met een ieder van jullie zij, inclusief jullie respectievelijke familieleden. En dat deze dag vol zal zijn van Zijn aanwezigheid.
Het advies voor degene die zoekt naar het ontvangen van de Heilige Geest is: OPRECHT BEROUW.
Oprecht berouw bevat de volgende stappen van offers:
1 – Erken uw zonden – Zodoende dient u uw hoogmoed te offeren;
2 – Belijd ze verbaal aan God – Dit vernietigt uw hoogmoed;
3 – Verlaat ze onmiddellijk – Offer uw vlees of het verlangen om ze weer te plegen;
4 – Haat ze, wetend dat zij vanuit de hel gestuurd worden om te doden, stelen en vernietigen.
Merk op dat berouw niets te maken heeft met spijt. Berouw is gekoppeld aan het verstand, terwijl spijt gekoppeld is aan de emoties. Niemand wordt gebaseerd op emoties vergeven. Bovendien is er bij spijt geen enkele handeling van offer te vinden.
Johannes de Doper predikte over de doop van berouw voor de vergeving van zonden (Lucas 3:3); Petrus gaf het recept voor de Behoudenis: Toon berouw en laat een ieder van jullie zich dopen in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van jullie zonden, en dat jullie de gave van de Heilige Geest mogen ontvangen.
Het baat ook niet om zich te dopen in het water zonder oprecht berouw. Helaas denkt de meerderheid van de mensen dat de doop in het water al genoeg is om de Heilige Geest te ontvangen. Nee, dat is het niet! Voordat men zich in het water laat dopen dient er sprake te zijn van oprecht berouw. Pas daarna kan de doop in het water plaatsvinden. Vervolgens zal, op natuurlijke wijze, de doop met de Heilige Geest plaatsvinden.
Volg dit recept en de Here Jezus zal u met Zijn Geest dopen.
Bisschop Edir Macedo