img01
OP 80 JARIGE LEEFTIJD WAS *BARZILLAI AL MOE…
De koning zei tegen Barzillai: “Trek gij met mij mee, dan zal ik bij mij te Jeruzalem in uw onderhoud voorzien.”
Barzillai antwoordde echter: “Hoevele zullen de dagen van mijn levensjaren nog zijn, dat ik met de koning naar Jeruzalem zou trekken?
Ik ben thans tachtig jaar; zou ik dan nog kunnen onderscheiden tussen iets goeds en iets kwaads? Zou uw knecht nog proeven wat hij eet of drinkt? Of zou ik nog kunnen luisteren naar de stem van zangers en zangeressen? Waarom zou uw knecht mijn heer de koning dan nog tot last zijn?” (2 Samuël 19:33-35) NBG ’51.
(*) Deze oudere die gelaten was, werd uitgenodigd om naar het paleis te gaan, maar hij verzon allerlei smoesjes…
TERWIJL *KALEB OP 85 JARIGE LEEFTIJD ZEI…
“Welnu, zie, de HERE heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de HERE dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud;
Ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan” (Jozua 14:10-11) NBG ’51.
(*) Deze oudere die sterk was, vroeg om naar de strijd gestuurd te worden, omdat hij opstandig was.
DE OPSTAND BEHOUDT DE OVERWINNING TIJDENS HET LEVEN. TERWIJL DE GELATENHEID DE NEDERLAGEN BEHOUDT TOT DE DOOD.
Wat is uw keuze?
Met dank aan: Bisschop Júlio Freitas