Bij mijn bekering, ontstond er een groot verlangen om meer over de dingen van God te weten. Iets wat normaal is.
En wat er in deze tijd niet ontbrak waren mensen die mij uitnodigden om hun kerken te bezoeken. Daarnaast kreeg ik boeken als cadeau met onderwerpen van andere pastors. Wanneer ik de radio of televisie aandeed, dan zag en hoorde ik veel mensen over de Bijbel praten.
Wat opmerkelijk is, is dat voorheen, toen mijn geloof verdeeld was in de religies (dus toen ik ongelovig was), niemand mijn uitnodigde om naar hun kerk te gaan of een boek van hun pastor te lezen.
Maar toen ik met mijn gebedskettingen begon, gebeurde dat opeens allemaal wel.
Ik moest een beslissing nemen: ze accepteren of verwerpen. Dit zou zeer zeker een groot verschil in mijn leven maken.
De emoties wilden dat ik toegaf aan de uitnodigingen, maar mijn verstand zei: “Nee, nee!” Denk na: als u zich goed voelt, waarom zou u dan naar andere mensen luisteren, andere boeken lezen of naar andere kerken gaan?
Op een zondag zei bisschop Macedo tijdens zijn prediking dat wij heel voorzichtig moesten zijn met ons geloof en geen nieuwe wijn met oude wijn moesten mengen. Anders zouden wij religieuze mensen van het Evangelie worden, met veel kennis, maar zwak in het leven.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. [Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken]” (Marcus 2:22) NBG ’51.
De bisschop zei: “De oude wijn is de letter zonder geest, terwijl de nieuwe wijn het Woord van God is met Geest.”
“…want de letter doodt, maar de Geest maakt levend” (2 Korintiërs 3:6) NBG ’51.
De duivel werkt en hij gebruikt zijn dienaren binnen in de kerken.
We kunnen niet vergeten dat hij het Woord van God gebruikte in de woestijn om de Here Jezus te proberen bedriegen.
Daarom dienen wij het onderscheidingsvermogen te hebben om te weten waar het Woord vandaan kwam. Het is noodzakelijk om te weten of de geest van God voortkwam.
Maar wat ons geloof betreft, daar hebben wij geen twijfel over, toch?
Bisschop Romualdo Panceiro