sol-706x432God riep niet zomaar een man om Israël uit Egypte te bevrijden, Hij riep Mozes. Een man die beschikte over kennis van de Egyptische cultuur had, militaire kennis verkreeg in Egypte en alle wijsheid en kennis had dat de rijkdom en macht van Egypte hem kon bieden.
Al deze capaciteit had en heeft relevante waarde voor de wereld, maar niet voor God en Zijn doelen.
Als Mozes gebruik maakte van zijn kennis, zijn oorlogsstrategieën en samenwerkte met andere volken voor dit doel, dan zou het niet lukken om de slaven te bevrijden. Dat diende te gebeuren met de capaciteit van God, die hij kreeg op de Sinaï.
Nu begrijpen we de betekenis van de eerste woorden van God aan Mozes: “doe uw schoenen van uw voeten…”
Oftewel, u dient uw kennis, de cultuur die u heeft aangenomen, menselijke wijsheid en ideeën van de wereld waarin u leefde, over te leveren en zich te bekleden met Mijn wil, Mijn begeleiding en Mijn woord.
Er zijn bepaalde dingen die wij willen oplossen en veroveren die onze wijsheid, ideeën, diverse middelen en, boven alles, religiositeit, nooit zouden kunnen oplossen of ons zouden kunnen doen veroveren.
Net zoals Mozes dienen wij ons over te leveren, naar de Stem van het geloof te luisteren, naar de roeping van God.
Deze Stem van het geloof, de roeping van God, komt altijd gepaard met de vraag om een offer dat tegen de wereldse cultuur, menselijke wijsheid, verkregen universitaire kennis, familiebanden ingaat en innerlijke conflicten veroorzaakt.
We zien wat voorbeelden:
Aan Abraham vroeg God: “De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal”. Maar later vroeg dezelfde Stem hem om zijn eigen zoon Isaak te offeren.
Aan Abel vroeg de Stem van het geloof om zijn eerste dier te offeren.
Aan Gideon vroeg deze Stem om de tweede stier van zijn vader te offeren.
Aan Hanna vroeg deze Stem van het geloof om haar eerste zoon, Samuel, om God te dienen.
Aan Zacheüs vroeg de Stem van het geloof om de helft van zijn bezittingen te offeren en viervoudig terug te geven wat hij van de mensen had gestolen.
Aan Maria vroeg de Stem van het geloof om haar kruik met waardevol parfum over de voeten van Jezus uit te gieten.
Aan Petrus vroeg de Stem van geloof dat hij zijn werk en de wonderbaarlijke visvangst die hij zojuist had gedaan, achterliet en een visser van zielen zou worden.
Al dezen hoorden de roeping, daarom werden zij uitverkoren door God, gekozen voor Zijn doelen. Door hun verrichtte God tekenen en wonderen. Het leven van deze mannen en vrouwen werd getekend door God, want zij zagen de wonderen van de Allerhoogste, genoten van de beloften en veroverden wat wijsheid, cultuur en kennis hun nooit zouden kunnen geven.
Mijn vriend, doe uw schoenen van uw voeten. Wie de Sinaï op wil gaan, dient zijn diploma’s, ervaring, wijsheid, religiositeit, roem, cultuur, familiebanden enz. achter te laten. U dient de berg met alles overgeleverd te bestijgen! HET IS OFFER!!!
Toen Mozes van de Sinaï afdaalde, daalde hij anders af, want hij had nu de capaciteit gekregen van God Zelf om “Egypte”, hetgeen dat op een dag de grootste potentie ter wereld had, te verslaan. Wat Mozes nooit had kunnen doen door middel van zijn eigen middelen, lukte met de God die hij ontmoette op de Sinaï.
Wat u nooit zou lukken door middel van uw eigen middelen of de middelen in dit leven, zal u lukken als u de Sinaï, totaal overgeleverd, bestijgt!
Brengt het OFFER dat de Stem van geloof van u vraagt, geef gehoor aan de roeping van God, wordt een uitverkorene!
Verruil uw capaciteit voor de capaciteit van God, verruil de capaciteit van de wereld voor de capaciteit van God.
Met dank aan: bisschop Fernando Souza