shutterstock_405760897-706x471
“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.”

Psalmen 19:15

In de eerste uren, bij het opstaan, bedank ik U, Here! En het overpeinzen op Uw Woorden, hoe diep is dat! Een vernieuwing!!! Ik erken Uw Grootheid en Majesteit! Mijn Rots en mijn Verlosser!
Ester Bezerra