zwijnDe Here Jezus heeft nooit één woord zonder een reden uitgesproken.
Zijn gedachtes en woorden hebben altijd één doel: zielen redden.
Ook als dit vereist dat er een duidelijke en ongevoelige waarschuwing hiervoor wordt gegeven.
“Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren” (Matteüs 7:6).
De bedoeling van het vermelden van de honden en de zwijnen dient niet om de tegenstanders van het christelijke geloof te beledigen.
Maar het toont heel duidelijk de verspilling van tijd van degenen die, net zoals de hypocriete schriftgeleerden en farizeeërs, weigeren om hun verstand te gebruiken.
Men loopt het risico om gebeten te worden.
Honden en zwijnen, die irrationele dieren zijn, denken niet
Ze handelen uit instinct.
Waarom is het een verspilling van tijd om aan te dringen om irrationele dieren te proberen te leren over de gerechtigheid, wetten, orde en discipline van het Koninkrijk van de Eeuwige God?
Het is hetzelfde als honden en zwijnen te leren lezen.
Hoe kan men de hoogmoed weghalen van de hoogmoedige persoon?
Hoe kan men de arrogantie van de arrogante persoon breken?
Er is maar één manier: laat de tegenslagen van het leven dit voor u doen.
Wat de dienaren van de Almachtige betreft “…begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Matteüs 10:6).
De verloren schapen van het huis Israëls zijn de verloren mensen die zoeken naar de Behoudenis.
Bisschop Edir Macedo