shutterstock_81693892-706x471“Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?”
Matteüs 6:25

Ons leven heeft een onschatbare waarde voor God. Daarom leert de Here Jezus ons om niet bezorgd te zijn om wat wij zullen eten, drinken en om ons lichaam. Als wij voor Hem leven, dan voldoet Hij aan al onze benodigdheden, maar vandaag de dag heeft de meerderheid van de mensen het lichaam verafgood, zij gaan tot het uiterste om een perfect lichaam te hebben, niet uit afhankelijkheid van de Beloften van God voor de gezondheid, maar vanwege pure ijdelheid. Een weg die de mensen ver van een gemeenschap met Hem brengt.
Ester Bezerra