“En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24:49).
De hierboven genoemde belofte is de grootste, krachtigste en meest wonderbaarlijke belofte die God voor de mens heeft: de Doop met de Heilige Geest. Toen de discipelen deze instructies volgden werden alle 120 mensen, de 11 discipelen en nog 109 volgelingen van Jezus, die in het Cenakel waren vervuld met de Heilige Geest. Die dag was Pinksteren.
Aanstaande zondag zal het Pinksteren zijn en een speciale gelegenheid voor degenen die vervuld willen worden met de Heilige Geest, volgens Gods belofte. In alle UKGR Centra zullen wij speciaal bidden dat dit zal gebeuren voor allen die Zijn Geest willen ontvangen.
Wilt u de eeuwige vrede, kracht, geloof, rust, liefde en behoudenis van God ontvangen? Dan mag u deze zondag niet missen.