Politiek en religie

Altijd wanneer een pastor praat over de politiek, is er iemand die zegt dat hij politiek niet moet mengen met religie. Ik weet niet waar dit vandaan komt. De Bijbel mengt politiek met religie. In de geschiedenis van de natie Israël, was God direct betrokken bij politieke kwesties. Later, ten tijde van ballingschap, plaatste Hij Daniël in de politiek van Babylonië. Hetzelfde deed Hij in Perzië, met Esther en ook met Nehemia, die het gouverneurschap in Jeruzalem had toen de muur van de stad werd herbouwd. Om te bemiddelen voor het volk is politiek een zeer geestelijk onderwerp.

Meer dan alleen een religie, is het christendom een samenvoeging van waarden en principes, een filosofie van het leven dat deel uitmaakt van onze identiteit. Het kan – en moet – deelnemen aan het publieke leven. Niemand beter dan wij om te verdedigen wat belangrijk is voor ons. En het is niet mogelijk om te weten wat belangrijk is, zonder alles aan God over te geven – inclusief onze meningen. Ik heb dit meegemaakt. Ik ben mijn gehele leven links geweest, ik heb altijd op de PT gestemd van 1998 tot 2014. Ik erken, dat toen de Republikeinen de regering Dilma verlieten, vlak voor de afzetting, en de kerk zich steeds meer keerde naar rechts, ik in de war raakte.

Voor de eerste keer in 16 jaar, was ik het niet eens met de kerk in een bepaald opzicht en – erger – ik begreep niet welke gedachtegang de kerk hierover had. Ik zei niets tegen niemand, ik heb op geen enkel moment kritiek geuit, maar van binnen was er een conflict. Ik begon vervolgens te bidden, vragende aan God om de ogen van de bisschoppen te openen, zodat ze konden beseen wat ze deden (zo zeker was ik van mijn mening). En het antwoord van God was, dat Hij mij heel subtiel liet inzien dat niet hun ogen, maar mijn ogen geopend moesten worden.

Deze perceptie raakte mij diep van binnen en deed een kleine waarschuwingslamp branden, die, doordat ik mijn gehele leven al aan God had onderwerpen, niet kon negeren. Ik veranderde toen mijn gebed en zei: “God, ik weet dat de kerk van U is, dat de bisschop Uw dienaar is en dat hij niet gek is. Ik begrijp deze politiek georiënteerde verandering niet. Ik vroeg aan U om hun terug te doen keren tot het linkse blok, maar ze gaan telkens meer naar rechts, dus ik vraag U: als ik fout ben, toon het mij. Ik geef U Heer mijn meningen over en onderwijs mij vanaf nu”.

Godzijdank voor de inspiratie voor dit gebed! Vanaf dat moment stopte ik te kijken naar het rechtse blok, vanuit een links oogpunt (wat ervoor zorgde dat ik hun zag als gekken en inconsequenten) en ik begon te begrijpen hoe ze werkelijk denken. Ik overwoog de hypothese dat ik fout was, want ik wilde de gedachtegang van God begrijpen. En Hij heeft mijn verstand geopend!

Ik stopte met gehoor geven aan slechts één kant en ik begon gehoor te geven aan de andere kant, om ze te kunnen begrijpen. Het is als een nieuwe taal leren spreken. Onze perceptie van de wereld is gestructureerd op basis van de definities die we opnemen en de meningen die we opbouwen. We hebben geen directe toegang tot de werkelijkheid, die komt tot ons door onze interpretatie ervan. Onze meningen zijn de bril die we kiezen om te dragen om de werkelijkheid te zien. Daarom moeten we ze aan God onderwerpen en Hem vragen ze naar de Zijne te vormen, omdat Hij de Waarheid is, niet wij.

Omdat God de Waarheid is, laat alleen de “bril” van Gods Woord ons zien hoe de dingen werkelijk zijn. Ik ben blij dat ik dat gebed heb opgezegd, en dat ik kon begrijpen wat er echt toe deed voor God. Welke van de twee partijen was toegewijd aan de belangrijkste waarden die de samenleving bij elkaar zouden houden en in een positie zouden brengen om evangelisatie in deze laatste dagen mogelijk te maken, en welke van de twee partijen andere belangen nastreefde, met een antichristelijke neiging (uiteraard zullen zij dit nooit in toegeven met deze woorden, maar het is de realiteit)?

Ik heb geen compromis met rechtse partijen, maar met het Evangelie. En nu ik beide kanten echt begrijp, weet ik dat links gebaseerd is op principes die in strijd zijn met het Evangelie. Maar het is niet mijn bedoeling om alleen degenen die zich vandaag in dezelfde situatie bevinden als ik in 2016, hiervan te overtuigen. Mijn suggestie is dan ook, aan degenen die zich nog afvragen of dit ogenschijnlijk rechtse standpunt dat de kerk nu inneemt wel juist is: leg uw politieke overtuiging op het Altaar en vraag God uw ogen te openen voor wat HIJ denkt, zodat u Zijn mening kan begrijpen.

Ik ga niet liegen, dit is een heel moeilijk oer om te brengen. Want het is makkelijker om een slechte houding op het Altaar te zetten, het is makkelijker een verslaving op het Altaar te zetten en het is nog makkelijker om geld op het Altaar te zetten. Maar een mening plaatsen op het Altaar? Een OVERTUIGING overgeven op het Altaar? Daar gaat het veel dieper. Het is om een bolwerk in ons verstand te vernietigen, om een Altaar voor God op te bouwen. Het vereist nederigheid, overgave en vertrouwen. Maar zoals elk oprecht oer, wekt het intimiteit met Hem op. En het brengt resultaten voort, want het is gehoorzaamheid.

“De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus…” (2 Korinthe 10:4-5)

  • Met dank aan: Vanessa Lampert

Overwonnen door ijdelheid

Alles wat we aanbieden en toewijden/opdragen in dit Werk is een eenvoudige terugkeer...

Veel meer dan wonderen!

En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden...