Heeft u er al over nagedacht wat “LIEFDE” betekent voor de Schepper?
Drie uitzonderlijk grote dingen:
1e LIEFDE voor God betekent: Totale overgave; een plezier om de Geliefde te behagen boven alle dingen, inclusief uzelf. Deze eerste LIEFDE toont eerbied, zorgzaamheid en dankbaarheid tot het maximum – tot het punt om alle huidige of denkbeeldige bezorgdheden opzij te zetten en zich te richten om Hem te behagen in alle dingen, zij het met gedachtes, woorden, gevoelens, beslissingen, acties, reacties, dromen en prestaties.
2e LIEFDE voor God betekent: Waarderen; te zorgen voor het meest kostbare dat de mensheid bezit: de ziel. Het enige ding dat in een ieder van ons zit en voor de eeuwigheid zal duren, zij dat in de hemel of in de poel van vuur en zwavel, is onze ziel. Waar hij de eeuwigheid zal doorbrengen hangt af van hoeveel we hem waarderen tijdens ons leven, omdat het enige ding dat wij hebben en na de dood kunnen meenemen is ons behouden of verdoemde ziel.
Waarom wordt God, door het gebrek aan respect of het gebrek aan zorg voor onze ziel, gekwetst en verdrietig? Omdat HIJ de mens schiep om eeuwig te leven, zoals HIJ EEUWIG IS, maar vanwege zijn ongehoorzaamheid, is de dood ontstaan, zodoende zond God Zijn Eniggeboren Zoon om de macht van de zonde, die de dood is, te overwinnen door dood te gaan en uit de dood op te staan voor ons, zodat degenen die in HEM geloven en zich aan HEM overgeven hun zielen niet verdoemd worden tot de hel, maar gered zullen worden en met Hem in de Hemel zullen leven tot in de eeuwigheid. Geen liefde hebben voor uw ziel houdt in om Hem te verachten, Degene die niet meer de *eniggeboren Zoon is, maar de *Eerstgeborene, zodat wij ook de gelegenheid mogen hebben om kinderen te worden van de Enige en Echte Levende God
(*)Eniggeboren Zoon: een enig kind
(*)Eerstgeborene: iemand die als eerst werd geboren, het eerste kind.
3e LIEFDE voor God betekent: Uw naaste liefhebben, zoals uzelf. God zelf toen Hij in een menselijk lichaam woonde, was ook onderworpen aan dezelfde behoeftes, gedachtes, gevoelens, verlangens, verleidingen en moeilijkheden. Hij bevestigde dat Hij kwam om een nieuw gebod te brengen dat de kracht heeft om te vergeven, vernieuwen, versterken, leiden en de mensheid te redden van alle kwaad.
Het gebod is: om God Lief te hebben en uw naaste als uzelf!
Voordat Hij naar de Hemel opsteeg, vroeg Hij iets aan Petrus – degene die Hem drie keer had verloochend.
NB: wanneer we ons intelligente geloof in de levende God verloochenen, dan belijden we ons blind geloof in de duivel. Met grote vreugde en voldoening hoorde de duivel hoe Petrus zijn intelligente geloof in de Zoon van God drie keer verloochende, vanwege het gevoel van angst.
Zowel voor God als de duivel wordt de ware liefde getoond door acties.
Laten we zien wat de Here Jezus aan Petrus vroeg om te doen:
“Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen” (Johannes 21:17) NBG ’51.
Wanneer we aan degenen die God geloven vragen: “Houdt u van God?” Dan zullen ze ALLEN unaniem antwoorden, “Ja, ik HOU van hem!”
Maar we weten dat God door deze ACTIE ZIET of wij wel of niet van hem houden:
Weid
Mijn
Schapen
In de praktijk zorgen degenen die van God houden ONVOORWAARDELIJK voor hun ziel en HOUDEN ze van hun naaste als van hunzelf!!!
Dus, beste lezer, laten we eerlijk zijn met onszelf: als wij niet de schapen hebben gevoed of onze naaste liefgehad, dan komt dat omdat wij onze ziel niet hebben gewaardeerd, zodoende is onze “liefde” voorwaardelijk in plaats van *onvoorwaardelijk.
Hebben wij het initiatief genomen om voor de schapen van de kudde van de UKGR te zorgen en het verloren schaap te redden?
Laten wij niet deel uitmaken van degenen die alleen maar zeggen: “Ik hou van Jezus.”
Laten wij deel uitmaken van degenen die dat bewijzen: Weid Zijn Schapen!
_____________________________
*onvoorwaardelijk
1. zonder bedenking of aarzeling
2. zonder voorwaarden of eisen te stellen
3. zonder beperkingen
Met dank aan: Bisschop Júlio Freitas