woman“Toen liep de knecht haar tegemoet en zeide: Laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zeide zij: Drink, mijn heer, en zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden, en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zeide zij: Ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij genoeg gedronken hebben” (Genesis 24:17-19) NBG ’51
Een deugdzame vrouw heeft plezier om te helpen en dienen, niet alleen mensen van haar eigen huis, maar ook anderen. Dit is wat Rebekka deed voor een vreemde, stel u dan eens voor wat voor soort dochter en zus zij was? Het was niet voor niets dat God haar uitkoos om de vrouw van Isaak te zijn!