Na jaren God gediend te hebben, hebben we eindelijk het feilloze recept gevonden om de duivel te verslaan! Wilt u, beste lezer, dit nu ontdekken? Zo ja, wandel dan met ons mee in onze gedachtengang, omdat we de zekerheid hebben dat het u zal helpen.
Hoe kan men zich verweren tegen griep en verkoudheid, als de persoon zich niet vaccineert noch zich voedt met voedsel dat vitamine C bevat en zich ook niet beschermt tegen koude temperaturen? Het is onmogelijk!
Hoe kan de persoon, op dezelfde wijze, immuun worden voor satan of zich van hem bevrijden, als de persoon, ten eerste, zich niet bevrijdt en afstand neemt van hetgeen satan in zijn leven doet blijven? En hier komt deze plaag genaamd: “HOOGMOED” van pas.
Helaas is het héél moeilijk voor een jaloerse persoon om zijn gedrag toe te geven, stel u zich dan een hoogmoedige persoon voor. Wanneer heeft u ooit in uw leven gehoord dat iemand toegeeft dat hij arrogant en opschepperig is en zichzelf beter vindt dan alle anderen, ook al is het resultaat van zijn leven een enorme fiasco en gaat zijn leven met hoge snelheid naar achteren? Desondanks ziet hij zijn situatie niet in!
Bijvoorbeeld:
“Toen werd Naäman toornig en ging heen, terwijl hij zeide: Zie, ik dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de HERE, zijn God, aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid” (2 Koningen 5:11-12) NBG ’51.
Naäman maakte zeker deel uit van het soort mensen die niet begrijpen dat om een probleem te overwinnen ze eerst zichzelf (HOOGMOED) moeten overwinnen.
Merk op dat hij een VIP behandeling wilde hebben, maar alleen toen hij in staat was om afstand nam van zijn arrogantie en accepteerde om in de wateren van de rivier de Jordaan te baden, was hij ook in staat om de melaatsheid te overwinnen. Het enige ingrediënt voor dit recept is: “Stap van uw voetstuk af en overwin uw hoogmoed!”
Met dank aan: Bisschop Guaracy Santos